Articole

  • Dorim să utilizăm ceea ce ştiinţa tradiţională a atins şi dezvoltat deja, dar în acelaşi timp să punem în practică domeniile pe care ştiinţa încă nu le-a atins, fie datorită "superstiţiilor" legate de metoda ştiinţifică, fie din cauza lipsei de legătură între diversele discipline tradiţionale ale ştiinţei.
  • Constant vom publica articole legate de aceste domenii în scopul de a crea o nouă viziune holistică asupra universului, asupra rolului nostru în manifestare şi metode de a fi permanent armonioşi în tot ceea ce întreprindem.